Name:Mrs Kerri Higham
Address:9 Warren Road
Mary Tavy
Tavistock
Devon
PL19 9PF
United Kingdom
Email:parishclerk@marytavyparishcouncil.co.uk
Tel:01822 810786
Ward:Mary Tavy
Parishes:Mary Tavy