Name:Katherine Anness
Address:32 Oak Road
Tavistock
Devon
PL19 9EZ
United Kingdom
Email:parishclerk@marytavyparishcouncil.co.uk
Tel:01822 616047
Ward:Mary Tavy
Parishes:Mary Tavy